Posted in Foods

Kain tayo

Late upload @OrganicoGourmet restaurant with #UsapTayo Rey. Sarap ng luto pang hotel ang presyo 😬🤑